Thought on the purpose of education – Az oktatásról

“Most people are mirrors, reflecting the moods and emotions of the times; few are windows, bringing light to bear on the dark corners where troubles fester.  The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.”
—   Sydney J. Harris

„A legtöbb ember tükör: csak visszatükrözi az idők hangulatát és érzéseit; vannak néhányan, akik ablakok: fényt vetítenek a sötét sarkokba, ahol a gondok parázslanak.  Az oktatás célja a tükrök ablakokká alakítása.”  (Sydney J. Harris)

2 Comments

  1. Beautiful. And extremely difficult to do!

  2. Melissa Dickinson

    Beautifully written and so true. Thanks for a great year Mrs. Pasztor

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.